Vakblad artikel

Interview F.I.H.M. Oesterholt - Sluiten Waterkringloop kan maar kost te veel

Artikelen

“Nu de beschikbaarheid van proces- of koelwater voor de industrie’s zomers op een aantal plekken nijpend wordt, lijkt het sluiten van de waterkringloop een voor de hand liggende oplossing. Hierbij wordt het effluent van de proceswaterzuiveringsinstallatie weer opgewerkt tot proceswater in plaats van het te lozen. De technologie om dit to realiseren is voorhanden, maar de praktijk is weerbarstig. Onder meer de economische factor speelt een
remmende rol.”

(Citaat: Harmsen, M. – Interview F.I.H.M. Oesterholt – Sluiten Waterkringloop kan maar kost te veel – Industrielinqs (2024)3, p.28-29)

Heeft u een vraag over deze publicatie?