Vakblad artikel

Dynamiek van PFAS in de Maas en Rijn

Artikelen

“Concentraties van verschillende PFAS in het Nederlandse deel van het stroomgebied van Rijn en Maas variëren met de tijd en per locatie. Met regressiemodellen en correlatieanalyses is onderzocht onder welke omstandigheden concentraties veranderden, hoe vaak er een onverklaard hoge concentratie van een PFAS werd aangetroffen, en welke stoffen in dat geval samen variëren. In het Nederlandse deel van de Maas en in de Rijn bij het Markermeer blijken PFAS-concentraties toe te nemen, wat de noodzaak onderstreept om lozingen van dit soort stoffen te beperken. Het onderzoek illustreert ook de positieve werking van het Europese verbod op het gebruik van PFOS.”

(Citaat: Pronk, T.E., Amato, E.D., Vink, R., Zuurbier, K. – Dynamiek van PFAS in de Maas en Rijn – H2O-Online (2024)6 juni)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?