Publieksmedia

Kennis als brandstof voor de toekomst

Artikelen

“Ook al vraagt deelname aan TKI-projecten een behoorlijke toewijding van ondernemers, het kan goed uitpakken. Dat vindt Gé van den Eertwegh van bureau KnowH2O, medeonderzoeker en technologieleverancier in het onlangs afgeronde KLIMAP-project. “De kennis die in TKI-verband ontstaat, is brandstof voor de toekomst. Het zorgt ervoor dat we doelgerichter kunnen denken en werken.” Het doel van KLIMAP (KLIMaatAdaptatie in de Praktijk) was om met een breed consortium de nodige kennis, inzichten en ervaringen op te doen en te delen voor een klimaatbestendige inrichting van de hoge zandgronden in Zuid- en Oost-Nederland.”
“Ruud Bartholomeus, onderzoeker bij KWR en verbonden aan Wageningen Universiteit, schetst de urgentie om kennis te ontwikkelen voor een robuuste inrichting van het landschap en het watersysteem. “Deze inrichting en ons watergebruik passen niet meer bij het huidige klimaat, en zeker niet bij het klimaat van de toekomst”, waarschuwt hij. “We zien steeds meer problemen ontstaan en de waterbeschikbaarheid staat onder druk, zowel voor natuur, landbouw als drinkwater. Natuurlijk heeft KLIMAP niet het hele probleem opgelost. Maar het heeft wel handvatten geboden die beleidsmakers en waterbeheerders kunnen helpen in het al dan niet toepassen van maatregelen.””

(Citaten: TKI Watertechnology – Kennis als brandstof voor de toekomst – www.tkiwatertechnologie.nl (2024)juni)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?