Vakblad artikel

Risicogestuurd monitoren van drinkwaterkwaliteit

Artikelen

“Drinkwaterbedrijven monitoren jaarlijks de waterkwaliteit conform de wet- en regelgeving. Daarnaast doen ze ook aanvullend onderzoek, zoals het meten van stoffen waarover nog weinig bekend is, of onderzoek met nieuwe meettechnieken of de effectiviteit van zuiveringstechnologie. De jaarlijkse meetprogramma’s worden steeds meer ‘risicogestuurd’, mede ingegeven door nieuwe EU-regelgeving. De vorm van het verplichte programma is veranderd en volgt een richtsnoer, waarvan nu een vernieuwde versie is gemaakt. Hiervoor is, naast de wettelijke grondslag, ook goed gekeken naar de ervaringen van de drinkwatersector, RIVM en de Inspectie Leefomgeving en Transport.”

(Citaat: Driezum, I.H. van, Kools, S.A.E., Dik, H. – Risicogestuurd monitoren van drinkwaterkwaliteit – H2O-Online (2024)28 mei)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?