Rapport i.s.m. derden

Water Lab - Brainport Smart District

Rapporten

“In de Brainport Regio, specifiek in Helmond, ontwikkelt zich de slimste wijk ter wereld; Brainport Smart District (BSD), met een omvang van 1.500 woningen en 12 hectare business park. Een aantrekkelijke, duurzame en toekomstgerichte woonomgeving met de nieuwste inzichten en tech- nieken op het gebied van circulariteit, participat e, sociale omstandigheden, gezondheid, data, mobiliteit, energie en water.
Met de ontwikkeling van een circulair watersysteem in BSD als doel, ging in 2017 een cocreatie-proces van start met een reeks waterketenpartners: Waterschap Aa en Maas, Waterschap De Dommel, Brabant Water, KWR, Provincie Noord-Brabant, Gemeente Helmond en de Stichting Brainport Smart District. Hiervoor zijn gezamenlijke afspraken en uitgangspunten gemaakt in het ‘Memorandum of Understanding Circulair Watersysteem Brainport Smart District’, dat op 15 mei 2019 werd ondertekend. Gedurende de afgelopen twee jaren werkten de waterketen- partners intensief samen om invulling te geven aan de conceptuele ontwerpfase van het circulaire watersysteem.
In plaats van de ambities en doelstellingen te concretiseren in een technisch ontwerp en uitvoeringsprogramma, zijn indicatoren en doelstellingen ontwikkeld waaraan initiatiefnemers moeten vol- doen. Er is een ‘menukaart’ met mogelijke maatregelen en tech- nieken ontwikkeld, ter informatie en inspiratie van bewoners en andere initiatiefnemers. Ook is een eerste verkenning uitgevoerd van de (technische) haalbaarheid van de doelstellingen. Vervol- gens zijn de effecten van deze scenario’s en de gevolgen hiervan op andere thema’s, zoals energie en circulariteit, met behulp van stofstroomanalyses (bureau Metabolic) in beeld gebracht.
Dit rapport is een publiekssamenvatting. Het uitgebreide rapport inclusief berekeningen en bijlagen is te vinden op de website: www.brainportsmartdisctrict.nl
Om de doelen van het circulaire watersysteem te halen, spelen informatie, bewustwording, monitoring en data een belangrijke rol. De overheid c.q. waterketenpartners moeten publieke voor- zieningen aanleggen. Ook moeten de beoogde waterdoelen organisatorisch en juridisch worden geborgd.
De uitwerking van dit rapport geldt als een ‘prototype’ van wat er in het Water Lab BSD getest wordt. Welke dilemma’s en leervragen relevant zijn voor de innovatie-agenda en welke acties nodig zijn voor de technische ontwerpfase hierna, leiden de volgende fase van het traject in. Dit rapport vormt de basis voor het advies van de waterketenpartners aan de Stichting Brainport Smart District over de keuzes en vervolgstappen voor het Water Lab BSD.”

(Citaat: Segrave, A,J., Nooijen, T., Helvoirt, D. van, et.al – BSD Water Lab – Brainport Smart District (2020))

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?