BTO rapport - BTO 2024.017

Interventies in het watersysteem

Rapporten

Interventies in het watersysteem
Achtergrondkennis en methoden om de doorwerking van maatregelen in het regionale watersysteem te analyseren.
De huidige en toekomstige uitdagingen in regionale watersystemen vragen om inzicht in mogelijke maatregelen: welke effecten zijn te verwachten in verschillende typen landschappen, kan er sprake zijn van onverwachte ‘bijwerkingen’? In dit onderzoek is verkend hoe systeemdynamisch modelleren kan worden ingezet om de mogelijke effecten van maatregelen in regionale watersystemen beter te begrijpen en onderling te vergelijken. De voorbeeldtoepassingen binnen dit onderzoek laten zien dat dit mogelijk is en hoe de effecten afhangen van bepaalde landschapskenmerken. De methode kan worden gebruikt om relatief eenvoudig én snel kansrijke maatregelen te identificeren voor verschillende typen gebieden. Ook kan de methode inzicht geven in de werking van watersystemen. Systeemdynamisch modelleren is toepasbaar in verschillende contexten, waaronder complexe gevoeligheidsanalyses in professionele context, een interactieve app ter ondersteuning van verkenningen, serious games en educatieve doeleinden. Voor bredere toepassing is verdere ontwikkeling gewenst.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?