Peer review artikel

Waterwinning en natuur in de duinen - Een evaluatie van de ontwikkelingen tussen 1990-2022 (Water production and nature in dune areas. An evaluation of developments between 1990 and 2022)

Artikelen

“Sinds 1990 heeft een grote verschuiving plaatsgevonden in de strategie van drinkwaterwinning in de duinen. Naast waterwinning is ook natuur steeds meer centraal komen te staan. In de meeste duinwaterwingebieden zijn de winsystemen ingrijpend aangepast en zijn omvangrijke natuurherstelprojecten uitgevoerd. Uit een evaluatie van de afgelopen dertig tot veertig jaar blijkt dat met het herstel van vochtige duinvalleivegetaties een belangrijk doel bereikt is. Het is daarbij ook gelukt om te blijven voorzien in voldoende waterwinning en behoud van de zoetwatervoorraad.”

“Since 1990 there has been a major shift in the strategy of drinking water production in the Dutch dune areas, with more focus on nature values in addition to water extraction only. To make this happen the dune areas used for drinking water production have been drastically adjusted and extensive nature restoration projects have been carried out. We performed an evaluation of the developments in six drinking water production areas in the last 30 years, which can be used to determine how drinking water production and nature management in dune areas can be continued in the future. In most dune areas, the goals for water production, water balance and freshwater supply have been reached. The most important goal regarding nature restoration, i.e. an increase of nutrient-poor moist dune slack vegetation, has also been reached. Success factors are sod cutting and mowing to create a nutrient-poor soil, decreased nutrient loads, sufficient rewetting, limited water level fluctuations, and a low phreatic gradient. Part of the wet nature is even dependent on artificial water’ infiltration now. However, drinking water production in dune areas reaches its limits, which means that an increasing drinking water demand cannot be fulfilled without negative effects on wet dune vegetation.”

(Citaat: Geurts, J.J.M., Aggenbach, C.J.S., Brakkee, E.A. – Waterwinning en natuur in de duinen – Een evaluatie van de ontwikkelingen tussen 1990-2022 – Lanschap 24(2024)1, p.28-39)

© 2024 Werkgemeenschap Landschapsecologisch Onderzoek. © Copyright 2024 Elsevier B.V., All rights reserved.

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?