Vakblad artikel

Actualisatie praktijkcode drinkwater: infiltratieputten

Artikelen

“Drinkwaterbedrijven gebruiken praktijkcodes als handvatten voor een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige bedrijfsvoering. Het Platform Bedrijfsvoering zorgt voor actualisatie. Medio december 2023 zijn weer een nieuwe en een herziene praktijkcode vastgesteld en beschikbaar gekomen.”

(Citaat: Meerkerk, M.A. – Actualisatie praktijkcode drinkwater: infiltratieputten – H2O 57(2024)febr., p.35)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?