Vakblad artikel

Actualisatie praktijkcode drinkwater: buiten gebouwen

Artikelen

“Drinkwaterbedrijven gebruiken praktijkcodes als handvatten voor een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige bedrijfsvoering. Het Platform Bedrijfsvoering zorgt ervoor dat deze documenten structureel worden geactualiseerd. Begin februari 2024 is weer een nieuwe praktijkcode vastgesteld en beschikbaar gekomen, die hierbij wordt aangekondigd.”

(Citaat: Meerkerk, M.A. – Actualisatie praktijkcode drinkwater: buiten gebouwen – H2O 57(2024)maart, p.35)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?