KWR rapport - KWR 2024.056

TKI Urban Photosynthesis. De integratie van drie functies op één dak: waterbuffering, grijswater-zuivering en zonnepanelen

Rapporten

Binnen het TKI-project Urban Photosynthesis is in een hoogstedelijke omgeving gewerkt aan een integrale oplossing voor het zoveel mogelijk sluiten van waterkringlopen op gebouwniveau, gecombineerd met het opwekken van zonne-energie op groene daken met waterberging (blauwgroene daken). Op deze manier wordt gelijktijdig bijgedragen aan drie functies in verdichte stedelijke gebieden: vergroening en daarmee verkoeling, waterhergebruik en energieopwekking.
Probleemschets:
Met een toenemende bevolkingsdichtheid wereldwijd, en als gevolg van klimaatverandering – intensievere regenval en periodes met extreme droogte en hitte – hebben steden te maken met zowel wateroverlast als watertekorten. Oplossingen worden veelal gezocht in waterberging en groen op daken van gebouwen en bijvoorbeeld ondergrondse parkeerdekken. Ruimte in stedelijk gebied is echter schaars, zelfs op daken. In afwegingen tussen lokale duurzame energieopwekking met PV-panelen en ruimte voor blauwgroene oplossingen blijkt het laatste het steeds vaker af te leggen om te kunnen voldoen aan huidige vastgestelde duurzaamheidseisen voor gebouwen waarbij de focus ligt op energie. Tegelijkertijd kunnen deze PV-panelen minder presteren wanneer ze een plek krijgen op sterk opwarmende conventionele bitumen daken. Koeling door een verdampende vegetatie kan hiervoor een uitkomst bieden. Hier is echter wel permanente aanvoer van water naar de vegetatie nodig wat tijdens zomerse droogte niet altijd vanzelfsprekend is. Project Urban Photosynthesis heeft voor deze problemen oplossingen aangereikt die leiden tot een win-win-win situatie.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?