BTO rapport - BTO 2024.034

Exposoomdenken: Risicoperceptie, klantperspectieven en relevante ontwikkelingen

Rapporten

Het exposoom is de integrale beoordeling van het geheel van niet-genetische invloeden (inclusief blootstelling aan milieu, voeding, gedrag en endogene processen) gedurende het hele leven en de daardoor veroorzaakte biologische responsen in het lichaam. Toegenomen aandacht voor het exposoom en de blootstellingen die samen het persoonlijke exposoom opmaken kan leiden tot veranderde subjectieve risico-inschattingen van drinkwaterklanten, omdat ze op een andere manier naar de kwaliteit van kraanwater en drinkwaterbronnen gaan kijken. Om de verscheidenheid aan reacties op het wetenschappelijke concept exposoom en daaropvolgende denkbeelden te omvatten, gebruiken we de term exposoomdenken. Het is onmogelijk om voor ieder individu hun persoonlijke vorm van exposoomdenken in kaart te brengen. In plaats daarvan is gebruik gemaakt van de klantperspectieven om hypothetische reacties op het exposoom in een fictief scenario te beschrijven. Daarnaast zijn 15 factoren geïdentificeerd waarmee in de toekomst de invloed van exposoomdenken op de klantperceptie beter in kaart kan worden gebracht.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?