BTO rapport - BTO 2024.023

Terugblik op het Verkennend Onderzoek 2018 - 2023

Rapporten

Een analyse van het Verkennend Onderzoek binnen het BTO 2018 – 2023 heeft laten zien dat de impact van het VO zich uitstrekt tot verschillende belanghebbenden. Drinkwaterbedrijven hebben toegang gekregen tot state-of-the-art kennisontwikkeling, terwijl beleidsmakers in overheden en waterorganisaties profiteren van inzichten die zijn opgenomen in nationale en regionale beleidsvorming. KWR-onderzoekers hebben gezamenlijk een solide kennisbasis kunnen ontwikkelen op een breed scala aan onderwerpen en toekomstige uitdagingen, terwijl jonge onderzoekers de kans krijgen om hun expertise en onderzoeksvaardigheden verder te ontwikkelen. De integratie van bevindingen in de drinkwatersector en daarbuiten heeft geleid tot zowel fundamenteel als toegepast vervolgonderzoek. In een tijd van toenemende complexiteit en uitdagingen op het gebied van waterkwaliteit en beschikbaarheid, heeft het VO zich gevestigd als een essentieel instrument voor het verkennen van de toekomst van de sector. Door de synergie tussen disciplines, de bevordering van academische vrijheid en de impact op diverse belanghebbenden, blijft het VO niet alleen relevant, maar ook onmisbaar voor de verdere ontwikkeling van onderzoek, innovatie en beleid in de watersector en daarbuiten.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?