KWR rapport - KWR 2024.028

TKI Micronutriënten in de kringloop - Samenvatting resultaten

Rapporten

Presentatie Micronutriënten in de kringloop – van het cross-sectoraal TKI project LWV20.249
TKI: Micronutriënten in de Kringloop – Looptijd 1 januari 2021 – 31 december 2023 – Cross-sectoraal TKI project LWV20.249 – Focus op meest relevante micronutriënten: Mn, Mo, B, Mg, Fe, Cu en Zn. – Doelen: – Basis leggen voor sluiten van de kringloop voor micronutriënten – Balans van micronutriënten aan de ‘achterkant‘ in kaart brengen: reststromen, GFT, dierlijke mest, drinkwaterslib, reststromen voedingsindustrie – Verwaardingspotentieel kansrijke reststromen in kaart brengen

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?