BTO rapport - BTO 2024.044

De waterbespaarkit

Rapporten

De Waterbespaarkit is een pakketje met flyer en drie nudges (een douchesticker, toiletstickers en een buitenkraanhanger) gericht op waterbesparing. In de zomer van 2023 is het effect van de Waterbespaarkit onderzocht op psychologische variabelen en op huishoudelijk waterverbruik door een interventiegroep (n=591) te vergelijken met een controlegroep (n=641). De drie nudges worden licht positief geëvalueerd en 51% van de deelnemers hangt één of meer nudges op. Uit de tussenevaluatie blijkt dat deelnemers in de interventiegroep waterbesparing belangrijker vinden en verwachten dat het meer bijdraagt wanneer zij thuis water besparen dan deelnemers in de controlegroep. Er is geen effect gevonden op waterbesparing op huishoudniveau. Het lijkt zinvoller om de Waterbespaarkit alleen naar klanten te sturen die van plan zijn om water te besparen. De Waterbespaarkit zou kunnen worden aangeboden, waarbij klanten zelf kiezen of, en welke van de nudges, zij bestellen. Een ander interessant vervolgonderzoek zou zijn om de nudges te testen in openbare ruimtes.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?