Vakblad artikel

Natte teelten als oplossingsrichting? ‘Nature-based solutions’ in het veenweidegebied

Artikelen

“Vernatting vormt de basis voor ‘nature-based solutions’ in het veenweidegebied. In dit artikel worden koppelkansen en dilemma’s besproken tussen gewasproductie op natte veenbodems en andere ecosysteemdiensten, zoals klimaatmitigatie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en zuivering van water en bodem.”

(Citaat: Mettrop, I., Pijlman, J., Geurts, J.J.M., et.al – Natte teelten als oplossingsrichting? ‘Nature-based solutions’ in het veenweidegebied – Bodem (2024)1, p.27-30)

Heeft u een vraag over deze publicatie?