KWR rapport - PCD 3-1 2023 (jan. 2024)

Richtlijn drinkwaterleidingen buiten gebouwen (gebaseerd op de norm NEN-EN 805:2000) Deel 1: Algemeen en uitgangspunten

Rapporten

Het voorliggende document is de vijfde editie van de driedelige serie praktijkcodes PCD 3 (samen met de nog op te stellen delen 2 en 3, zie volgende alinea). De eerste editie van 11 december 2003 [1] is opgesteld door ingenieursbureau Tebodin in opdracht en onder verantwoordelijkheid van brancheorganisatie Vewin, en is ook uitgegeven door die organisatie. In opdracht van het Platform Bedrijfsvoering is dat document in 2010 met toestemming van Vewin geactualiseerd en uitgegeven (tweede editie dus) door KWR Watercycle Research Institute (nu: ‘KWR Water Research Institute’). Die tweede editie verscheen in de vorm van een KWR-rapport [2]. De derde editie [3] verscheen in 2017 in de vorm van een praktijkcode. De vierde editie van 2020 [4] was identiek aan de derde, met uitzondering van hoofdstuk 11 over de beproeving van drinkwaterleidingen op waterdichtheid.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?