Publieksmedia

Interview Koeman-Stein, N.E. - Nieuwe behandelmethoden voor geconcentreerde waterstromen in onderzoek

Artikelen

“In het project Rewarding worden nieuwe, duurzame behandelmethoden voor geconcentreerde waterstromen in de glastuinbouw verkend, geëvalueerd en doorontwikkeld voor praktisch gebruik. Het streven is om de terugwinning van zouten (natrium en chloride), nutriënten en andere componenten te maximaliseren, zodat al het gezuiverde water geschikt blijft als gietwater. Het lozen van reststromen is dan niet langer nodig. In vakjargon heet dat: Zero Liquid Discharge. Het project wordt uitgevoerd door onderzoekers van Wageningen University & Research en KWR. Het ging in april 2023 van start en heeft een looptijd van drie jaar. Nienke Koeman van KWR brengt tussentijds verslag uit en blikt vooruit.
Voor- en achterkant – “Het eerste jaar bestond uit een theoretische verkenning, waarin Wageningen Research het voortouw had”, vertelt de onderzoeker die gespecialiseerd is in waterbehandeling. “Er is geïnventariseerd welke technologieën beschikbaar zijn om geconcentreerde waterstromen van verschillende aard te ontdoen van zouten en nutriënten. We kijken zowel naar waterstromen aan de voorkant van tuinbouwbedrijven, zoals brak grondwater en bronwater dat rijk is aan natrium en calcium, als naar waterstromen aan de achterkant van watersystemen. Daar gaat het vooral om drainwater en filterspoelwater. Naast nutriënten die we graag willen hergebruiken, zit daar na verloop van tijd vrij veel natrium in, waar de teler vanaf wil. Hoge natriumcijfers zijn het voornaamste motief om water te lozen.””

(Citaat: van Staalduinen, J. – Interview Koeman-Stein, N.E. – Nieuwe behandelmethoden voor geconcentreerde waterstromen in onderzoek – www.glastuinbouwwaterproof.nl (2024) 22 januari)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?