Vakblad artikel

Zandtransplantatie bij snelle zandfilters voor betere verwijdering van organische microverontreinigingen voor drinkwaterproductie

Artikelen

“In de drinkwaterzuivering wordt al decennialang snelle zandfiltratie, ofwel snelfiltratie, ingezet voor de verwijdering van onder andere zwevende stof en organisch en anorganisch materiaal (zoals methaan, ammonium, ijzer en mangaan). Voor een groot deel van deze stoffen gebeurt de verwijdering biologisch, dat wil zeggen met behulp van bacteriën in het zandfilter. Mogelijk kan snelfiltratie ook ingezet worden voor verwijdering van organische microverontreinigingen (OMV’s). Kan de verwijdering van OMV’s daarbij ook gestimuleerd worden door zandtransplantatie?”

(Citaat: Timmers, P.H.A, Siegers, W.G., Wielen, P.W.J.J. van der, Dignum, M. – Zandtransplantatie bij snelle zandfilters voor betere verwijdering van organische microverontreinigingen voor drinkwaterproductie – Water Matters (2023)december, p.24-27)

Heeft u een vraag over deze publicatie?