Rapport i.s.m. derden - WPR-1277

Recycling van micronutriënten in Nederland: koper en zink in de kringloop

Rapporten

“Koper en zink zijn essentiële micronutriënten die nodig zijn voor de groei van plant en dier, maar kunnen in te hoge concentraties schadelijk zijn. In Nederland is er sprake van accumulatie van koper en zink, voornamelijk door aanvoer via dierlijke mest. Zuiveringsslib van aardappel- en bietenverwerkende industrie wordt niet in de landbouw gebruikt, o.a. vanwege normen voor zware metalen. Vergelijking tussen slib en dierlijke mest laat zien dat bij bemesting volgens fosfaatnormen er bij slib minder koper en zink wordt aangevoerd. Het verdient daarom aanbeveling externe inputs van koper en zink in het landbouwsysteem te beperken, en voor bemesting in een circulair landbouwsysteem te kijken naar de verhouding van metalen ten opzichte van fosfaat.”

(Citaat: de Ruijter, F. J. (2023). Recycling van micronutriënten in Nederland: koper en zink in de kringloop: rapportage in het kader van het TKI-project Micronutriënten in de kringloop (LWV20.249). (Rapport / Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research; No. WPR-1277). Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research. https://doi.org/10.18174/643931)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?