KWR rapport - KWR 2023.091

Micronutriënten in de kringloop - WP2 Mangaanwinning uit ruw grondwater bij de drinkwaterproductie. Korte technologie inventarisatie

Rapporten

In werkpakket 2 van het TKI-project ‘Micronutriënten in de kringloop’ wordt onderzocht of het mogelijk is om mangaan wat als Mn(IV) vrijkomt in het ijzerslib bij de filtratie als onderdeel van de productie van drinkwater, nuttig in te zetten in de agrarische sector, of eventueel bij andere toepassingen. Uit een eerste onderzoek bleek dat de waarde van mangaan voor een groot deel bepaald wordt door de elektrochemische staat van het mangaanion. Mangaan is bijvoorbeeld beschikbaar voor planten en dieren wanneer het aanwezig is in de mangaan(II)-vorm. Mangaan is in ruw grondwater (dus voorafgaand aan de zuivering) ook aanwezig als Mn(II). In dit rapport is een korte inventarisatie gemaakt van technologieën om mangaan rechtstreeks te winnen uit het ruwe water. Daarnaast is een simpele berekening uitgevoerd van opbrengst van het mangaan dat zo wordt gewonnen.
In het ruwe water is zowel ijzer als mangaan aanwezig. Chemisch gezien lijken deze twee stoffen sterk op elkaar waardoor selectieve scheiding van mangaan niet makkelijk is.
De volgende technologieën zijn in dit rapport besproken: capacitieve deïonisatie, ionenwisseling, emulsie pertractie, ultrafiltratie met behulp van polymeren, elektrodepositie. Bij de eerste vier wordt het mangaan verwijderd als Mn (II) terwijl het bij de laatste wordt gereduceerd tot vast Mn(0).

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?