Rapport i.s.m. derden - WPR-1278

Micronutriënten in Nederland: landbouwkundige behoefte en balansverkenningen

Rapporten

“Micronutriënten zijn essentiële elementen die organismen nodig hebben voor groei en ontwikkeling. Vanwege de overgang naar meer circulaire voedselsystemen en vanwege potentiële schaarste aan nutriënten voor industriële of agrarische toepassingen, of een gebrek aan toegang daartoe, is inzicht in behoefte en stromen van micronutriënten nodig. Voor opname door planten wordt de actuele beschikbaarheid van micronutriënten in de bodem vooral gereguleerd door zaken als pH, organische stofgehalte en vochtgehalte. De landbouwkundige vraag naar micronutriënten wordt in Nederland grotendeels gedekt door dierlijke mest. Balansberekeningen voor de akkerbouw laten zien dat de aanvoer van de meeste micronutriënten groter is dan de afvoer via geoogst gewas. Borium zal het eerst beperkend zijn omdat dit gemakkelijk uitspoelt en verhoudingsgewijs een laag gehalte heeft in organische mestsoorten. Ook mangaan heeft een verhoudingsgewijs lage aanvoer, en in de praktijk zijn er situaties waarbij deze elementen specifiek worden bijbemest. Koper en zink zullen op voorlopig niet limiterend zijn gezien de bodemvoorraden en overschotten op de perceelsbalans.”

(Citaat: de Ruijter, F. J. (2023). Micronutriënten in Nederland: landbouwkundige behoefte en balansverkenningen : rapportage in het kader van het TKI-project Micronutriënten in de kringloop (LWV20.249). (Rapport / Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research; No. WPR-1278). Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research. https://doi.org/10.18174/643935)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?