KWR rapport - KWR 2023.104

Een horizontaal doorstroomd helofytenfilter voor douchewaterzuivering op daken

Rapporten

In vergelijking met conventionele sedum-daken blijken blauw-groene daken een aanzienlijk betere bijdrage te leveren aan het bergen en vertraagd afvoeren van hemelwater, koelen van de lucht en biodiversiteit. Hoewel in gematigde gebieden in de regel voldoende water beschikbaar is, nemen langdurige droogte periodes ook daar toe. Daardoor kan de hoeveelheid geborgen hemelwater onvoldoende blijken, juist wanneer de koelende eigenschappen gewenst zijn. Als alternatief wordt in veel gevallen de drinkwaterkraan geopend om aan te vullen en de vegetatie te laten overleven. De beschikbaarheid van drinkwater staat echter ook onder druk en toenemend drinkwaterverbruik is ongewenst, juist in periodes van hitte en droogte. Binnen TKI-project Urban Photosysnthesis onderzoeken we het koelende effect van een optimaal verdampende vegetatie op PV-panelen en de mogelijk hogere opbrengst die dit bewerkstelt (Van der Roest et al., 2023). Een altijd optimale watervoorziening is dan cruciaal. Om deze reden en bovenstaande overwegingen is besloten om douchewater te hergebruiken voor irrigatie van de dakvegetaties bij het project Mannoury te Amsterdam. Hoewel relatief schoon, bevat douchewater stoffen die gezuiverd moeten worden, temeer omdat het systeem uiteindelijk kan overstorten op het hemelwaterriool. Om deze reden is onderzocht of het mogelijk is om de zuivering van het douchewater te integreren in het blauwgroene dak. Uiteraard moet het systeem wel minimaal vergelijkbaar zijn met regelmatig toegepaste bestaande zuiveringssystemen zoals een MembraanBioReactor (MBR). Bijkomende uitdaging is gewicht, een systeem op een dak mag niet te zwaar zijn.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?