Boek

Green energy for all. How hydrogen and electricity carry our future/ Groene energie voor iedereen. Hoe waterstof en elektriciteit onze toekomst dragen

Artikelen

“The transition to sustainable energy means much more than building more wind turbines and solar panels. An overhaul of the entire energy system is needed. The gap between supply and demand for sustainable energy is too large. In cities and industrial areas, where sustainable energy is most needed, there is a severe lack of space. And the deserts and oceans, where there is an abundance of sun and wind, are far away. This book shows how to solve these storage and transport problems in smart ways with hydrogen and electricity. In addition, we argue for a broader view of energy systems as part of an integrated, global system for supplying energy, materials, water and food. Let’s move ahead to green energy for all!

Overschakelen op duurzame energie vergt veel meer dan het bijbouwen van windturbines en zonnepanelen. Het hele energiesysteem moet op de schop. Vraag en aanbod van duurzame energie liggen bovendien te ver uit elkaar: in steden en industriegebieden, waar duurzame energie het hardst nodig is, is een groot gebrek aan ruimte. En de woestijnen en de oceanen, met een overvloed aan zon en wind, liggen veel te ver weg. Dit boek laat zien hoe je deze opslag- en transportproblemen slim kunt oplossen met waterstof en elektriciteit. Daarnaast pleiten de auteurs voor een bredere kijk op energiesystemen; als onderdeel van een geïntegreerd, wereldwijd systeem voor levering van energie, materialen, water en voedsel. Op weg naar groene energie voor iedereen!”

(Citation: A.J.M. van Wijk, J.A. Boere, E. van der Roest – Green energy for all. How hydrogen and electricity carry our future/ Groene energie voor iedereen. Hoe waterstof en elektriciteit onze toekomst dragen (2023) – DOI: 10.5281/zenodo.8207551 – ISBN: 9789082763720)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?