Vakblad artikel

Waterscape: Waterbeheer in een klimaat van extremen vraagt om een transformatie in watersysteem en water governance

Artikelen

“Extreem droge periodes hebben grote gevolgen voor ecosystemen en voor sectoren als scheepvaart, landbouw, industrie, energie en drinkwater. De Europese zomers van 2018, 2019 en 2020 en daarna ook 2022 werden gekenmerkt door grootschalige en intense droogte (Figuur 1, Figuur 2). Hoewel de gebeurtenissen in het huidige klimaat als zeldzaam worden beschouwd, wordt verwacht dat soortgelijke gebeurtenissen door toekomstige klimaatverandering vaker en intenser zullen voorkomen en is er een verhoogde kans dat droogtegebeurtenissen meerjarige gebeurtenissen worden (KNMI, 2023; Van der Wiel et al., 2022). De droogte van 2018-2020, die door sommige sectoren als één meerjarige droogte werd ervaren, vormt dan ook een nieuw referentiekader voor wat we in de toekomst mogen verwachten in Europa (Rakovec et al., 2022).”

(Citaat: Bartholomeus, R.P., Wanders, N., Pot, W. – Waterscape: Waterbeheer in een klimaat van extremen vraagt om een transformatie in watersysteem en water governance – Water Governance (2023)3, p.24-33)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?