KWR rapport - KWR 2022.093

Beregening met ijzerhoudend grondwater, verkennend onderzoek naar mogelijke effecten op bodemvruchtbaarheid

Rapporten

In de Nederlandse landbouw wordt op grote schaal beregend met grondwater. Vaak bevat dit grondwater opgelost ijzer(II). Beregening met ijzerhoudend grondwater heeft mogelijk een effect op de bodemvruchtbaarheid. Bij be- luchting zal dit ijzer(II) oxideren en gewoonlijk neerslaan als ijzer(III) hydroxides, kenmerkend door de typische roodbruine roestkleur. Uit eerder onderzoek is echter gebleken dat dit chemische proces van oxidatie en neerlag van ijzer een zeer effectief mechanisme is om opgelost fosfaat te immobiliseren. Bij de oxidatie van ijzer(II) in aan- wezigheid van opgelost fosfaat worden dan namelijk Fe-hydroxyfosfaten gevormd. Hierdoor wordt relatief veel fos- faat vastgelegd in een vorm dat dit niet meer gemakkelijk door planten kan worden opgenomen. Pas nadat het op- geloste fosfaat ‘op’ is worden er Fe-hydroxides gevormd. Tot op heden is niets bekend over de mogelijke effecten van beregening met ijzerhoudend grondwater op de bodemkwaliteit. De doelstelling van het onderzoek was te ach- terhalen in hoeverre er plant beschikbaar fosfaat wordt vastgelegd als ijzer-gebonden fosfaat als gevolg van bere- gening van de bodem met ijzerhoudend grondwater.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?