Publieksmedia

KWR in het nieuws - Proef met ondergronds beregenen succesvol afgerond

Artikelen

“Hevige buien en lange periodes van grotere droogte wisselen elkaar steeds vaker af. Dat raakt de landbouw in onze provincie: er is te veel water tijdens natte periodes en te weinig tijdens periodes van droogte. Hoe kunnen we het water uit natte periodes vasthouden en benutten voor de teelt tijdens de steeds droger wordende zomers? Om te onderzoeken of ondergronds beregenen een oplossing kan zijn, stond er de afgelopen drie jaar een proefopstelling op Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum (AIKC) Rusthoeve. De onderzoeksresultaten werden vandaag gepresenteerd aan gedeputeerde Arno Vael (landbouw, klimaat en water) en waterschapsbestuurder Wim van Gorsel.
Het onderzoek werd uitgevoerd door bureau KnowH2O, wateronderzoeksinstituut KWR en de proefboerderij Rusthoeve en werd gefinancierd door het Rijk, Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen en de Gemeente Noord-Beveland.”

(Citaat: Moes, R. – KWR in het nieuws – Proef met ondergronds beregenen succesvol afgerond – www.zeeland.nl (2023)13 november)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?