Rapport i.s.m. derden

Micronutriënten in bodem en gewas na toediening van verschillende organische producten

Rapporten

“Het effect van toediening van tien zeer verschillende organische producten op micronutriënten in bodem en gewas is bekeken in een veldproef met achtereenvolgens aardappelen en suikerbieten. Voor borium, koper, kobalt, magnesium, mangaan en zink is de plantbeschikbaarheid in de bodem en de opname door het gewas bepaald. Bij gelijke aanvoer aan stikstof, fosfaat en kalium met de verschillende producten waren er weinig verschillen in gewasopbrengst en in plantbeschikbaarheid en gewasopname van de micronutriënten. Gemiddelde waarden voor plantbeschikbaarheid in de bodem en voor gehalten in geoogste aardappelen en suikerbieten worden gegeven.”

(Citaat: Pronk, A., Brolsma, K., & de Ruijter, F. (2023). Micronutriënten in bodem en gewas na toediening van verschillende organische producten : rapportage in het kader van het TKI-project Micronutrienten in de kringloop (LWV20.249). (Rapport / Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research; No. WPR-1234). Wageningen Plant Research. https://doi.org/10.18174/589533)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?