BTO rapport - BTO 2023.072

Relatie tussen inhomogene aantasting en de conditie van AC buizen, een eerste analyse

Rapporten

Aantasting van asbestcement (AC) buizen is vaak inhomogeen. Toch zijn bestaande conditiemodellen als het Kennissysteem Levensduurbepaling KSLB gebaseerd op homogene aantasting van de buis. Een eerste analyse van het effect van inhomogene aantasting op de conditie van de buis laat zien dat inhomogene aantasting van de buis zowel tot lagere maximale spanningen als tot hogere maximale spanningen kan leiden, afhankelijk van de oriëntatie van de aantasting op de omtrek van de buis. Wanneer aantastingen worden gemeten, is het daarom belangrijk te weten wat de oriëntatie van die aantasting is om beter te kunnen inschatten wat de consequenties zijn voor de conditie van de buis. Aanbevolen wordt om een meetprotocol op te stellen waarin omtrekprofielen worden bepaald met een meetdichtheid die groot genoeg is om de breedte van de aantasting te kunnen detecteren. Het is bovendien belangrijk om vast te leggen waar de aantasting zich bevindt: aan de binnenkant of aan de buitenkant van de buis en wat de oriëntatie is ten opzichte van de onderkant van de buis.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?