KWR rapport - KWR 2023.042

Flexibele warmtesystemen en hun rol in het elektriciteitssysteem

Rapporten

Het COHEASY-project richt zich op het onderzoeken van de bijdrage die de warmtesector kan leveren aan het flexibiliseren van het elektriciteitsnet om meer inpassing van duurzame elektriciteit mogelijk te maken en overbelasting te voorkomen. De focus ligt daarbij op warmtesystemen waarin gebruik wordt gemaakt van ondergrondse warmteopslagsystemen, dagbuffers en Power-to-heat (P2H) oplossingen, zoals een warmtepomp. De bijdrage die dergelijke warmtesystemen aan de flexibilisering van het elektriciteitsnet kunnen leveren noemen wij eWarmteFlex.
KPI’s en ontwerpevaluatie van flexibele warmtesystemen. De prestaties van warmtesystemen met opslag en power-to-heat kunnen worden gekwantificeerd d.m.v. kritieke prestatie-indicatoren (KPI). Dit maakt het mogelijk om flexibele warmtesystemen met elkaar en met andere systemen te vergelijken. De kritieke prestatie-indicatoren voor flexibele warmtesystemen bleken niet anders dan voor warmtesystemen zonder warmteopslag of P2H. Voor het opstellen van het overzicht van KPIs hebben we samengewerkt met de klankbordgroep die voor het COHEASY project in leven is geroepen, bestaande uit professionals en wetenschappers uit de warmte- en elektriciteitssector. De klankbordgroep is gedurende het project driemaal bijeengekomen om mee te denken over de uitgangspunten, casussen en uitkomsten van het COHEASY project.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?