KWR rapport - PCD 1-8-2023

Hygiënerichtlijnen ontwerp, bouw en renovatie van installaties voor de drinkwaterbereiding

Rapporten

Het voorliggende document is de tweede editie van deze praktijkcode. De eerste editie daarvan dateert van 2015 [10]. De achtergrond van de totstandkoming van die editie is beschreven in Bijlage V van deze tweede editie. De belangrijkste verschillen in deze tweede editie ten opzichte van de eerste kunnen als volgt worden omschreven. Sinds het verschijnen van de eerste editie van de voorliggende praktijkcode is een heel scala aan, ten behoeve van de bereiding van drinkwater relevante praktijkcodes opgesteld en gepubliceerd. In vrijwel al deze praktijkcodes komen op enige wijze ontwerpeisen aan de orde. Als die eisen relevant zijn ten aanzien van het hygiënisch ontwerpen wordt daarnaar vanuit de voorliggende praktijkcode verwezen of wordt daaraan gerefereerd.
Verder is de tekst volgens de eerste editie tegen het licht gehouden en zo nodig aangevuld of verbeterd. Waar nodig zijn de puntjes op de ‘i’ gezet. Ten slotte is die tekst in het huidige format van een praktijkcode geplaatst.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?