Publieksmedia

KWR in het nieuws - Wie redt het water?

Artikelen

“Waterschappen luiden de noodklok: Nederland loopt ver achter op schema om in 2027 te voldoen aan de Europese waterkwaliteitsdoelen. Hoe lossen we de watercrisis op? Strenge landelijke maatregelen, dat is wat nodig is volgens de waterschappen om de waterkwaliteit op peil te krijgen, zo bericht Trouw. De Nederlandse waterkwaliteit is slecht, en zelfs als de waterschappen alles doen wat in hun macht ligt is dat niet genoeg om in 2027 aan de Europese richtlijnen te voldoen. Om te zorgen dat het water minder vervuild raakt zijn duidelijke normen nodig, onder andere voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen en bemesting.
In het Science Café: de watercrisis bleek hoe complex het watervraagstuk is. Er is niet één crisis, maar een opeenstapeling van waterproblemen, die allemaal met elkaar verbonden zijn: de droogte, oppervlaktewatervervuiling, drinkwatervervuiling en een dreigend tekort aan drinkwater. In het publieke debat gaat het vooral over de mogelijke boetes en juridische gevolgen wanneer we de Europese richtlijnen niet halen, en dat is jammer, stelt jurist prof. Marleen van Rijswick (UU). De kwaliteit van de natuur holt achteruit, dat zou al genoeg motivatie moeten zijn om actie te ondernemen. Het is volgens haar daarom belangrijk dat we nu maatregelen nemen voor de natuur. Dat is geen gemakkelijke opgave.”

(Citaat: de Mosch – KWR in het nieuws – Wie redt het water – Studium Generale Universiteit Utrecht (2023)4 oktober)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?