Vakblad artikel

'Relatie tussen bodem en grondwater sterker vastleggen in Europese Bodemmonitoringswet'

Artikelen

“In een recent rapport stelt onderzoeksinstituut KWR dat de bodemkwaliteit een belangrijke factor is voor een goede grondwaterkwaliteit en voldoende grondwateraanvulling. Het rapport is geschreven naar aanleiding van het recente voorstel van de Europese Commissie voor een bodemmonitoringswet, waarmee lidstaten verplicht worden de bodemkwaliteit beter te monitoren en waar mogelijk te verbeteren. Onderzoeker Inge van Driezum (KWR): ‘Van het Europese drinkwater wordt 75% geproduceerd uit grondwater. In een bodemgezondheidswet moet daarom een duidelijke koppeling aanwezig zijn tussen bodem en grondwater, die moet duidelijker gedefinieerd worden in de nieuwe wetgeving.'”

(Citaat: van Driezum, I.H. – ‘Relatie tussen bodem en grondwater sterker vastleggen in Europese Bodemmonitoringswet’ – Waterspiegel 26(2023)3, p.20-22)

Zie voor het bovengenoemde KWR rapport de link: https://library.kwrwater.nl/publication/70619557/ of voor de KWR nieuwsbrief over de bodemgezondheidswet de link: https://www.kwrwater.nl/actueel/acht-kernacties-in-eu-bodem-monitoringswet-vereisen-opname-van-grondwaterbescherming/

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?