Rapport i.s.m. derden - LWV19217, TU-2020-002, S202100

Ontwikkeling van een virussensor

Rapporten

“Het is belangrijk om een plantenvirusinfectie in de kas snel te detecteren, zodat met behulp van hygiënemaatregelen en preventieve ruiming een grote(re) uitbraak kan worden voorkomen. Telers geven aan dat het risico op een virusinfectie in de kas een belangrijke reden is om water niet te hergebruiken. Dit is dus een belangrijk obstakel voor de realisatie van de emissieloze kas in 2027. Op dit moment is er in de tuinbouw geen betrouwbare manier om continu en snel de aanwezigheid van virussen in het water aan te tonen. Dit gaat ten koste van de reactietijd waardoor een virusinfectie zich verder door de kas kan verspreiden voordat maatregelen getroffen kunnen worden.
Dankzij voortschrijdende ontwikkelingen in de sleuteltechnologieën optiek (fotonica), elektronica, sensortechnologie en biotechnologie is nu mogelijk voor onderzoeksdoeleinden om snel en real-time virussen aan te tonen. Op dit moment zijn er echter nog geen sensoren beschikbaar voor virussen. Daarom is er binnen dit project gezocht naar een real-time detectietechniek voor plantenvirussen in water. Hiervoor zijn verschillende methoden geïnventariseerd op basis van criteria als snelheid, kosten, technology readiness level en onderscheid kunnen maken tussen infectieuze en niet-infectieuze plantenvirussen. Deze laatste is aangegeven door de glastuinbouw en bollensector, omdat er anders mogelijk onterecht actie wordt ondernomen terwijl het virusdeeltje door ontsmetting geïnactiveerd kan zijn. Gekozen is voor een SPR fluorescentie methode en daarnaast is kort een methode onderzocht gebaseerd op Polymerase Ketting Reactie (PCR), namelijk de capsid integrity qPCR (ci-qPCR) methode.”

(Citaat: Koopal, K., Draaijer, A., van Bel, N., et.al. – Ontwikkeling van een virussensor – Rapportnummer LWV19127 PPS, (2023))

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?