Nationaal congres

De bodem als reactievat. Rol van bodemreactiviteit in relatie tot verduurzaming van het landelijk gebied

Artikelen

“Grondwaterkwaliteit wordt bepaald door drie factoren: – de inbreng van stoffen in de tijd via bijvoorbeeld bemesting of atmosferische depositie; – het transport van het grondwater door de ondergrond met de daarmee gepaarde reistijd; – chemische reacties: omzettings – of sorptieprocessen die de doorbraak van stoffen kunnen vertragen of verhinderen of waardoor stoffen juist mobiel worden.”

(Citaat: van der Grift, B. – De bodem als reactievat. Rol van bodemreactiviteit in relatie tot verduurzaming van het landelijk gebied – Presentatie Collegetour Water, bodemsysteem, klimaatadaptatie en drinkwater, Provincie Overijssel, 19-06-2023)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?