BTO rapport - BTO 2023.046

Gidsmodellen voor het afwegen van maatschappelijke impact bij assetbesluitvorming

Rapporten

Met de ontwikkeling van gidsmodellen voor drinkwaterbedrijven is een aanzet gedaan om zo goed mogelijk maatschappelijke waarden te kunnen meewegen in de besluitvorming van assetvraagstukken. De behoefte hieraan groeit, omdat drinkwaterbedrijven behalve kosten, prestaties en risico’s voor het assetsysteem, steeds vaker ook ambities met maatschappelijke doelstellingen formuleren bij het uitvoeren van hun kerntaak: het leveren van kwalitatief goed drinkwater. Maar het is een uitdaging om deze maatschappelijke waarden onderdeel te maken van bestaande besluitvormingsprocessen. Daarom was het doel van dit onderzoek een transparante en reproduceerbare werkwijze te ontwikkelen waarmee drinkwaterbedrijven afwegingen ten aanzien van maatschappelijke impact kunnen integreren in hun assetbesluitvorming. De verscheidenheid en complexiteit van assetvraagstukken maakt echter dat er geen one-size-fits-all oplossing bestaat. Het meenemen van maatschappelijke aspecten is niet alleen inhoudelijk van belang, maar kan ook leiden tot een andere procesbenadering om maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Voor vraagstukken gericht op bronbeschikbaarheid reiken we in dit rapport relevante maatschappelijke aspecten aan.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?