Vakblad artikel

Het stimulerenvan actieve veenvorming in hoogveenrestanten

Artikelen

“In hoogveenrestanten wordt geprobeerd actieve veenvorming weer op gang te krijgen. Noodzakelijke randvoorwaarden daarbij zijn stabiele hoge waterstanden en een nieuwe veenmosrijke toplaag met een groot waterbergend vermogen, een zogenaamde acrotelm, boven op het oude verdroogde en compacte veen. Alleen bultvormende veenmossoorten kunnen een acrotelm vormen. In veel hoogveenrestanten zijn inmiddels de hydrologische omstandigheden verbeterd en hebben vooral slenkbewonende veenmossoorten zich sterk uitgebreid. Het herstel van de bultvormende veenmossen, en daarmee de vorming van een nieuwe acrotelm, treedt veelal niet op. Is met herintroductie de vestiging en uitbreiding van bultvormende veenmossen te stimuleren?”

(Citaat: Tomassen, H., Limpens, J., Nijp, J., & van Duinen, G-J. – Het stimuleren van actieve veenvorming in hoogveenrestanten – Vakblad Natuur Bos Landschap 191(2023)jan. p.8-13)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?