Rapport i.s.m. derden - 2017-37-NZ

Stimuleren van acrotelmontwikkeling in hoogveenrestanten

Rapporten

“Dit onderzoek had tot doel uit te zoeken of via herintroductie van bultvormende veenmos soorten de ontwikkeling van een nieuwe acrotelm gestimuleerd kan worden. Hierbij werd onderscheid gemaakt tussen twee uitgangssituaties: 1) herintroductie op een kale (zwart)veenbodem en 2) in een veenmosvegetatie met slenksoorten.”

(Citaat: Tomassen, H. B. M., Limpens, J., Nijp, J. J., van Duinen, G. A., & Smolders, A. J. P. (2022). Stimuleren van acrotelmontwikkeling in hoogveenrestanten: Eindrapportage OBN-17-87-NZ en acrotelmonderzoek Noord-Brabant. VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?