BTO rapport - BTO 2023.043

EU Soil Health Law - Soil as a key element in groundwater protection

Rapporten

With the newly published EU Soil Health Law (SHL), the European Union grants soil the same level of protection as air and water. This protection is needed since 60-70% of soil ecosystems in the EU are unhealthy and suffering from continuing degradation. The goal of the SHL is to achieve healthy soils by 2050. Soil quality is a significant factor in achieving good groundwater quality and enough groundwater replenishment. Groundwater is an essential source of drinking water in Europe: 75% of European drinking water is produced from this valuable resource. Therefore, a clear link between soil and groundwater should be present in the SHL. This report shows several European examples of the importance of healthy soils for sufficient groundwater quality and quantity. Several vital processes taking place in the soil are described, and their influence on groundwater quality and quantity is illustrated. All legislation in which groundwater plays an important role is described and links the actions from the SHL to groundwater. The link with groundwater should be defined more clearly in 8 key actions in the SHL.

Met de nieuw gepubliceerde EU Soil Health Law (SHL) verleent de Europese Unie de bodem hetzelfde beschermingsniveau als lucht en water. Deze bescherming is nodig aangezien 60-70% van de bodemecosystemen in de EU ongezond zijn en verder worden aangetast. Het doel van de SHL is om in 2050 te komen tot een gezonde bodem. De bodemkwaliteit is een belangrijke factor voor een goede grondwaterkwaliteit en voldoende grondwateraanvulling. Grondwater is een essentiële bron van drinkwater in Europa: 75% van het Europese drinkwater wordt geproduceerd uit deze waardevolle bron. In de SHL moet daarom een duidelijke koppeling tussen bodem en grondwater aanwezig zijn. Dit rapport laat enkele Europese voorbeelden zien van het belang van een gezonde bodem voor voldoende grondwaterkwaliteit en -kwantiteit. Enkele vitale processen die in de bodem plaatsvinden worden beschreven en hun invloed op de kwaliteit en kwantiteit van het grondwater wordt geïllustreerd. Alle wetgeving waarin grondwater een belangrijke rol speelt wordt beschreven en de acties vanuit de SHL worden geëvalueerd op bijdrage aan grondwaterbescherming. De link met het grondwater moet duidelijker gedefinieerd worden in 8 kernacties in de SHL.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?