Publieksmedia

KWR en Universiteit Utrecht starten Academische Werkplaats Gezond en Veilig Water

Artikelen

“Onderzoeksinstituut KWR en het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht willen met een ‘Academische Werkplaats Gezond en Veilig Water’ kennisleemten dichten in de risicobeoordeling van stoffen in water. Zij tekenden daartoe een samenwerkingsovereenkomst.
Met de Academische Werkplaats bundelen KWR en IRAS hun krachten om vragen vanuit wetenschap, onderwijs en praktijk te beantwoorden. Wereldwijd worden veel verschillende verontreinigingen in het water aangetroffen, terwijl de schaarste van watervoorraden toeneemt als gevolg van verstedelijking, stijgend chemicaliëngebruik en klimaatverandering. Voor nieuwe verontreinigende stoffen is het niet altijd duidelijk of deze een bedreiging kunnen vormen voor de gezondheid van mens en milieu. Dit vormt een probleem voor beleid, maatschappij en bedrijfsleven om onderbouwde keuzes te maken in de beoordeling van waterverontreinigingen. Met de inzet van blootstellingsstudies, epidemiologie en toxicologie moet de Academische Werkplaats hierbij gaan helpen.”

(Citaat: KWR en Universiteit Utrecht starten Academische Werkplaats Gezond en Veilig Water – WaterForum-Online (2023)4 juli)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?