Rapport i.s.m. derden

Ondergronds Beregenen op Proefboerderij Rusthoeve. Praktijkproef regelbare drainage met subirrigatie 2020-2022

Rapporten

“De zomers en grote delen van de groeiseizoenen van 2018, 2019 en 2020 waren droog en de gewasproductie in de zuidwestelijke delta van Nederland had daar zwaar onder te lijden. Door veranderingen in het klimaat zal het weer in Nederland verder veranderen; ook de provincie Zeeland zal in de toekomst (vaker) te maken krijgen met extremere weersituaties. Perioden van droogte zullen vaker voorkomen en ook langer aanhouden. Daarnaast worden meer en intensievere buien verwacht. Zowel te droge als te natte condities beperken de gewasopbrengst.
Door drogere weerscondities neemt de vraag naar voldoende zoet water toe. Voldoende zoetwaterbeschikbaarheid is in de regio, en op Proefboerderij Rusthoeve niet vanzelfsprekend. De zoetwatervoorziening staat onder druk vanwege een beperkte voorraad daarvan en vanwege beperkte wateraanvoer naar de regio. Zo kan het voorkomen dat het grondwater in de wortelzone ‘te zout’ is voor optimale gewasgroei. Daarnaast is het oppervlaktewater in Zeeland vaak brak, waardoor het vaak niet benut kan worden voor irrigatie van gewassen. Beregening is in de regio vaak geen optie.”

(Citaat: Terink, W., Wit, J.A. de, et.al. – Ondergronds Beregenen op Proefboerderij Rusthoeve – KnowH2O – KWR (2023))

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?