BTO rapport - BTO 2023.047

PFAS in sea-spray aerosols

Rapporten

Poly- and perfluoroalkyl substances (PFAS) are ubiquitous in the environment and consistently occur in water sources used for drinking water production. Most PFAS sources are associated with anthropogenic activities, however, PFAS have also been found in areas where no direct link can be established with industrial and/or urban activities. Recently, sea-spray aerosols (SSA) have been linked to PFAS contamination in the atmosphere. PFAS in air appears to be related to the presence of SSA, according to research at two sites relevant to drinking water production. Further investigations of deposition and transport in soil are needed to properly assess the risks to drinking water production.

Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) zijn alomtegenwoordig in het milieu en komen consequent voor in waterbronnen die voor de productie van drinkwater worden gebruikt. De meeste PFAS-bronnen worden in verband gebracht met antropogene activiteiten, maar PFAS zijn ook aangetroffen in gebieden waar geen direct verband kan worden gelegd met industriële en/of stedelijke activiteiten. Recentelijk zijn sea-spray aerosolen (SSA) in verband gebracht met PFAS-verontreiniging in de atmosfeer. PFAS in lucht blijkt verband te houden met de
aanwezigheid van SSA, zo blijkt uit onderzoek op twee locaties die relevant zijn voor drinkwaterproductie. Nader onderzoek naar de depositie en processen in de bodem is nodig om de risico’s voor de drinkwaterproductie goed in te schatten.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?