Vakblad artikel

Nauwkeurige identificatie polymeren en microplastics met machine learning

Artikelen

“Microplastics inclusief rubberdeeltjes vormen een groeiend probleem voor het milieu omdat ze zich overal verspreiden en langzaam afbreken. Het is daarom belangrijk deze kleine plastic deeltjes te identificeren om de omvang van het probleem vast te stellen en effectieve oplossingen te vinden. Dit wordt ook door de Europese Unie onderschreven en is vastgelegd in de drinkwaterrichtlijn (EU) 2020/2184). Er zijn veel verschillende soorten microplastics, variërend in grootte, vorm, staat en materiaal, waardoor identificatie een uitdaging kan zijn. Infraroodspectroscopie in com- binatie met machine learning kan hier helpen door patronen in de spectra te ontdekken en nauwkeurige identificatie mogelijk te maken, ook als de deeltjes al door het milieu zijn aangetast en hierdoor met andere methoden moeilijk te identificeren zijn.”

(Citaat: Bäuerlein, P.S., Tian, X., et.al. – Nauwkeurige identificatie polymeren en microplastics met machine learning – Water Matters (2023)juni, p.32-35)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?