Publieksmedia

Interview met o.a. D. Bakker en E. van der Roest - Warmte en stroom combineren voor een flexibeler energienet

Artikelen

“In 2021, tijdens de ontwerpfase van de Regionale Energie Strategie (RES), stond het de bestuurders niet op hun netvlies. Tegenwoordig, bij de uitvoering van de RES, begint de aandacht voor integratie van warmte en stroom allengs toe te nemen. ‘Wanneer we duurzame opwek met warmteopslag kunnen combineren, wordt het net flexibeler en dalen ook de kosten’, stellen onderzoekers van KWR en CE Delft en een adviseur van Over Morgen.
Medio maart 2023 presenteerden KWR Water Research, penvoerder van het CoHeasy project, en CE Delft hun onderzoeken naar de mogelijkheden van P2H (Power to Heat) en warmteopslag, zowel per dag als per seizoen. KWR heeft ingezoomd op twee casussen (stad Groningen en Den Haag) en CE Delft laat de laatste ontwikkelingen zien in het recente rapport P2H en warmteopslag in warmtenetten.
Beiden constateren dat er momenteel een steeds grotere mismatch heerst tussen vraag en aanbod op het energienet: nu eens is er een overschot aan duurzame stroom (met afschakelen tot gevolg), dan weer een tekort door ongunstige weersomstandigheden, al dan niet in combinatie met een hoge stroomvraag. Warmteopslag kan die onbalans sterk verminderen en meer flexibiliteit in het energienet brengen.”

(Citaat: Zoethout, T. – Interview met o.a. D. Bakker en E. van der Roest – Warmte en stroom combineren voor een flexibeler energienet – www.duurzaamgebouwd.nl (2023)27 juni)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?