Rapport i.s.m. derden

Deltafact - Natte teelten (dec. 2023)

Rapporten

“In deze Deltafact wordt de (economische) mogelijkheid verkend van het toepassen van de teelt van natte gewassen (“paludicultuur”). Paludicultuur heeft de potentie om tegelijkertijd te zorgen voor zuivering van oppervlaktewater, vasthouden van water, tijdelijke berging van oppervlaktewater ter voorkoming van overstromingen, vergroten van de biodiversiteit, productie van grondstoffen voor de biobased economy en verminderen van bodemdaling en CO2-uitstoot in veengebieden. Natte teelten zijn zowel in veengebieden als in bufferzones in zandgebieden toepasbaar. Het uiteindelijke doel van paludicultuur is bijdragen aan multifunctioneel landgebruik in een nat, klimaatrobuust landschap met hoge grondwaterstanden.”

(Citaat: Geurts, J.J.M., Balkema, A. – Deltafact – Natte teelten, – STOWA (dec. 2023))

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?