BTO rapport - BTO 2018.093

BTO Trendalert Biologische Veiligheid waterhergebruik en alternatieve bronnen

Rapporten

“Het beheersen van microbiologische risico’s heeft de hoogste prioriteit bij waterhergebruik. In plaats van één drinkwaterkwaliteit voor alle gebruiksdoelen wordt daarbij een ‘fit for purpose’ benadering gehanteerd, gebruik makend van de risicobenadering zoals die in de Nederlandse drinkwatersector is ontwikkeld en wordt toegepast (de AMVD drinkwater). De veelheid aan systemen en toepassingen en de kleinere schaal vraagt om een integraal beoordelingskader om de microbiologische veiligheid te waarborgen, waarbij waterkwaliteitsbewaking een uitdaging is. Het is daarom belangrijk dat verschillende spelers hun kennis bundelen en samen een beoordelingskader formuleren, om veilige alternatieve watersystemen mogelijk te maken. Deze Nederlandse waterkennis kan vervolgens ook in het buitenland worden ingezet.”

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?