Vakblad artikel

Suspect en non-target screening; wat is het verschil?

Artikelen

“In dit artikel wordt het verschil tussen doelstofanalyses, suspect screening en non-target screening toegelicht. Dit zijn methoden in de analytische chemie om bekende en/of onbekende stoffen in water te meten. De verschillende stappen in de chemische analyse en data-analyse worden besproken, net als de mogelijkheden, kansen en uitdagingen.
Om de chemische waterkwaliteit van een watermonster in kaart te brengen kan er naar verschillende factoren gekeken worden. Voorbeelden zijn fysische en chemische parameters, zoals de zuurgraad, troebelheid, geleidbaarheid en radioactiviteit. Deze parameters zijn relatief eenvoudig te meten met behulp van sensoren en worden al vele tientallen jaren toegepast als indicatoren. Dit geeft echter geen inzicht in de chemische stoffen die in het watermonster zitten. Daarvoor zijn geavanceerdere technieken nodig. Hiervoor worden doelstofanalyses toegepast, waarbij bepaalde groepen (bekende) chemische stoffen gemeten worden.”

(Citaat: Meekel, N., van Leerdam, J.A., et.al. – Suspect en non-target screening; wat is het verschil? – H2O-Online (2023)2 juni)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?