Publieksmedia

Waarom we ons zorgen moeten maken over water

Artikelen

“Genoeg en schoon water is een van de belangrijkste voorwaarden voor een gezond leven voor mens, dier en milieu. De meeste mensen realiseren zich misschien niet dat dat in Nederland steeds minder vanzelfsprekend voorhanden is. Kunnen we een watercrisis nog afwenden?
Na een nat voorjaar is het nu al weken droog in Nederland. Fysisch geograaf dr. Michelle van Vliet (UU) legt in het Science Café over water nog maar eens uit dat we als gevolg van de klimaatverandering te maken krijgen met steeds extremere weersomstandigheden. Daarnaast is er sprake van verslechtering van de waterkwaliteit. Het rivierwater raakt bijvoorbeeld steeds meer verontreinigd, onder andere door afvalstoffen die in onze buurlanden worden geloosd. Al dit vieze water stroomt door Nederland, het ‘afvoerputje’ van Europa, richting de zee. Een door droogte veroorzaakte lage waterstand verergert dit probleem.
WAAROM IS DIT PROBLEEM NU ZO GROOT?
Hoewel er geen twijfel over mogelijk is dat het vervuilde water uit het buitenland een probleem is, kunnen we niet alle schuld op de rest van Europa afschuiven. Rivieren, natuur- en oppervlaktewater raken ook vervuild door mest, pesticiden, chemische stoffen zoals PFAS, medicijnen en microplastics die door Nederlandse industrie, landbouw en huishoudens in het milieu terechtkomen. Er moet iets veranderen. De kaderrichtlijn water verplicht ons om te zorgen voor voldoende water met goede kwaliteit voor huidige en volgende generaties, vertelt jurist prof. Marleen van Rijswick (UU). De eerste deadline om aan deze wet te voldoen was in 2015, maar acht jaar later zijn we het slechtste van alle EU-landen. Tot aan 2027 is er, juridisch gezien, de tijd om orde op zaken te stellen.”

(Citation: Ellen Möhlmann – interview met Ruud Bartholomeus -Waarom we ons zorgen moeten maken over water – Studium Generale Universiteit Utrecht (2023))
https://sg.uu.nl/artikelen/2023/05/waarom-we-ons-zorgen-moeten-maken-over-water

© Copyright Studium Generale
Doorplaatsen uitsluitend met toestemming en onder vermelding van link en auteur.

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?