Publieksmedia

De strijd tegen de droogte

Artikelen

“Nederland is vaak onachtzaam over de beschikbaarheid van zoet water. Onderzoekers waarschuwen steeds luider: drinkwater moet leidend zijn, anders dreigt er een serieus tekort. Keuzes op allerlei beleidsterreinen zijn communicerende vaten. ‘Water is één systeem, vanuit dat oogpunt moeten keuzes ook gemaakt worden.’
Gepubliceerd op:21/05 | 2023 Geplaatst in de volgende categorieën:
• LEVEN
Geschreven door:Marieke Sjerps
Wormer, Lappenvoort, Ooijpolder, Wieringermeer en verder nog zo’n vierduizend polders telt ons land. Al eeuwenlang leggen Nederlanders oppervlaktewateren droog om vruchtbare landbouwgrond en woongebieden te winnen, en ze spuiten land op, zoals IJburg en de Marker Wadden in het (voormalige) IJsselmeer.
Sinds mensenheugenis strijdt Nederland tegen water. Vooral na de Watersnoodramp in 1953, waarbij 1836 mensen om het leven kwamen en circa 100.000 mensen huis en haard verloren. Geflankeerd door de al ingezette ruilverkavelingen kwamen er dijken, rechte sloten, drainages en sluizen. Om economische redenen werden delen van rivieren rechtgetrokken. Bovendien zijn grote oppervlakten van het IJsselmeer ingepolderd. Via de grote rivieren stromen er dagelijks grote hoeveelheden zoet water Nederland binnen, in dezelfde vaart stromen die ook weer weg de zee in.”

(Citation: Marieke Sjerps – interview met Ruud Bartholomeus – De strijd tegen de droogte (HP de Tijd) 2023)

De strijd tegen de droogte


© 2023 HP/De Tijd

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?