BTO rapport - BTO 2020.039

Trendalert Composietmaterialen in drinkwaterzuivering

Rapporten

Composietmaterialen staan volop in de belangstelling. Door de combinatie van verschillende materialen in één geheel kunnen ook verschillende eigenschappen worden gecombineerd, wat een synergistisch effect kan hebben. In de drinkwaterzuivering zijn verschillende voorbeelden van toepassing ervan bekend, waardoor processen meerdere doelen tegelijk kunnen bereiken (zoals een betere verwijdering van organische microverontreinigingen in combinatie met desinfectie, minder membraanvervuiling of een langere standtijd van filtermateriaal). Het is zelfs mogelijk afvalstoffen uit de zuivering als composietmaterialen nuttig toe te passen, waardoor de hoeveelheid af te voeren afval afneemt.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?