BTO rapport - BTO 2023.004

Handleiding Serious Game IAM

Rapporten

Dit spel is ontwikkeld vanuit de behoefte om de wereld van asset owner en asset manager dichter bij elkaar te brengen en begrip te creëren voor elkaars perspectieven. In het spel hebben de asset owner en asset manager gescheiden rollen, maar kunnen ze in meer of mindere mate met elkaar communiceren. Tegelijkertijd leren zowel asset owner als asset manager om verschillende doelen tegen elkaar af te wegen in relatie tot actuele vraagstukken als droogte, waterbesparing en duurzaamheid.
Dit spel kan gespeeld worden door professionals die al langer in deze rol werken of bijvoorbeeld door nieuwe medewerkers die het vakgebied van
assetmanagement leren kennen. Door een eventuele spelleider kunnen aanvullende regels worden toegepast, zoals het variëren in de mate waarin de spelers met elkaar mogen overleggen. Dat kan het effect van verschillende niveaus van communicatie zichtbaar maken.
Doel van het spel – In dit spel speel je de afdeling assetmanagement van een denkbeeldig waterbedrijf. Je kunt spelen als asset owner of als assetmanager. Het doel van het spel is om je assets zo goed mogelijk te beheren en zo punten te verdienen. Maar houd ook je stakeholders tevreden!

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?